منابع انسانی و آموزش


مشاوره منابع انسانی در خصوص حفظ و نگهداشت ، جذب نیرو متخصص
انتخاب نیروهای انسانی متخصص، متعهد، باتجربه و علمی بسیار مهم است؛ که بایستی شاخص های تخصص، آموزش پذیری، انرژی، انگیزه و غیره مد نظر کارفرما قرار گیرد. در این بخش انجام مصاحبه تخصصی در انتخاب بهتر نیروها توسط گروه مشاوران راژمان گستران میتواند تأثیر چشم گیری در فرایند جذب و نگهداشت منابع انسانی حرفه ای مجموعه داشته باشد .
چارت سازمانی
تدوین چارت سازمانی ایجاد و تقویت نظام تشکیلات سازمانی باعث تقویت و ثبات یک مجموعه می گردد. در این راستا طراحی چارت سازمانی می بایستی منطبق بر شرح مأموریت ها، تکالیف و راهبردهای سازمانی مجموعه و از سوی دیگر منطبق با بودجه و تشکیلات اداری و مالی تنظیم گردد؛ در این خصوص خدمات گروه مشاوران راژمان گستران شامل موارد ذیل می باشد: تهیه و تدوین چارت سازمانی (مدیریت عالی، میانی، عملیاتی، کارشناسی و ..... ) تعریف شرح خدمات پرسنلی و مدیریتی (سالن، آشپزخانه، انبار، اداری، آزمایشگاهی و...... )آموزش تئوری و عملی آشپزی صنعتی ، تشریفات ، ایمنی و بهداشت
بهره برداری از دپارتمان های غذا و نوشیدنی مستلزم استخدام نیرو می باشد ، بنابر این آموزش نقش کلیدی در این قسمت دارد ، هرچقدر آموزش بهتر ، حرفه ای تر و عملی تر باشد به همان میزان کیفیت دپارتمان در سطح بالاتری قرار می گیرد ،از این رو گروه مشاوران راژمان گستران با همکاری کارشناسان خبره و متخصص اقدام به آموزشهای تئوری و عملی آشپزی صنعتی ، تشریفات ، ایمنی و بهداشت نموده است .
1 -  آموزش پرسنل وراه اندازی آشپزخانه بر اساس استاندارد های منو
2 - تست پنل منو بصورت آزمایشی در حضور مهمانان غیر رسمی
3 - راه اندازی بوفه و آموزش روش های طبخ غذا های مربوط به منوی بوفه بر اساس منو های تنظیم شده
4 -  راه اندازی و آموزش روش های طبخ غذا ها و تکنیک های آماده سازی نوشیدنی های مربوط به منو
5 -  گردآوری و ارائه اسناد کاست غذا و نوشیدنی به دپارتمان کاست کنترل جهت قیمت گذاری
6 - آموزش و راه اندازی دپارتمان نوشیدنی جهت سرویس دهی به صورت پیش فرض بر اساس منو به همراه اسناد کاست
7 -  آموزش و تست پنل سرویس تشریفات و پذیرایی
8 -  برنامه ریزی و تدوین مراسم اختصاصی جهت افتتاحیه رسمی با دپارتمان غذا و نوشیدنی

صفحه اصلی
بازگشت به خدمات