کارفرمای گرامی در خواست شما با موفقیت در سامانه ثبت گردید 
پس از بررسی موارد ارسال شده کارجویان و یافتن مورد مناسب با شرایط اعلامی شما  کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت 
با تشکر از صبر و شکیبایی شما 

صفحه اصلی