ثبت

متقاضی محترم درخواست شما با موفقیت ارسال شد.

ثبت

کارفرمای گرامی درخواست شما با موفقیت ارسال شد.

کارجویان محترم اطلاعات زیر را تکمیل فرمایید 
( جهت درخواست استخدام )

کارفرمایان گرامی اطلاعات زیر را تکمیل فرمایید 
​​​​​​​( جهت جذب نیروی کار مورد نیاز )

صفحه اصلی
بازگشت به خدمات

این بخش صرفاً جهت تعامل کارجویان و کارفرمایان میباشد و هیچ گونه تعهد استخدامی برای گروه مشاوران راژمان گستران ندارد .